ПетроKазахстан : Компания туралы : Мұраты мен мақсаттары
Казакша

Іздеу
БАЙЛАНЫС ДЕРЕКТЕРІ


Мұраты мен мақсаттары

«ПетроҚазақстан» компаниясының мақсаты – қазақстандық мұнай саласында көпшілік таныған көшбасшыға айналу болып табылады. Біз үлгілі корпоративтік азамат болуға, өзіміздің акционерлеріміз бен Қазақстан Республикасының құндылығына айналуға, қызметкерлеріміздің денсаулығын қорғауды және олардың еңбек қауіпсіздігін, сондай-ақ қоршаған ортаның экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ұмтыламыз. Компания басқаруының және компания қызметінің тиімділігін үздіксіз арттыра отырып, жұмыскерлердің көшбасшылық қасиеттерін ынталандырып және біліктілігін дамыта отырып, компания өз акционерлерінің тәжірибедегі, білімдегі, инновациялардағы, технологиялар мен басқарудағы артықшылықтарын пайдалану арқылы даму әлеуетін толық іске асыруға ниет білдіруде.


«ПетроҚазақстан» компаниясының жуықтағы жылдарға арналған корпоративтік стратегиясы мұнай өндіру деңгейін арттыру мен оны сақтауға, көмірсутектердің жаңа қорларын арттырып, оның өндірілуін қосымша қорлармен толтыруға, өңдеу тереңдігін ұлғайту арқылы шығарылатын ашық түсті мұнай өнімдерінің шығарылуын көбейтуге, ақша ағымдарын және активтердің таза құнын арттыруға, сондай-ақ өндіріс қауіпсіздігінің жоғары деңгейін қамтамасыз етуге негізделеді.


Менеджмент пен бизнесті жүргізу саласында «ПетроҚазақстан» компаниясы барлық мүдделі тараптар: үкімет, акционерлік компаниялар, оның қызметкерлері, мердігерлері, іскерлік серіктестері мен жергілікті халық арасындағы қарым-қатынасты үйлестіруге талпынады.


Компанияның табысты болуы бизнес жүргізудің халықаралық стандарттарының, Қазақстан Республикасында қолданылатын ережелер мен рәсімдердің, аймақтық ерекшеліктердің, сондай-ақ «ҚҰМК» пен «ҚМГ» ҰҚ» АҚ акционерлер-компаниялардың технологиялары мен инновацияларының үйлесуіне негізделген.


Өз қызметін жүргізу кезінде «ПетроҚазақстан» компаниясы келесі қағидаларды ұстанады:

• «Қызметкерлер құрамына қамқорлық көрсету», 

• «Ең бастысы – қауіпсіздік»

•  «Бірінші кезектегі мақсаты – қоршаған ортаны қорғау».


Осы қағидалар қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау стандарттарын компанияның күнделікті қызметіне енгізу және экономикалық, әлеуметтік және экологиялық жауапкершілігін есептеумен осы қызметті тұрақты даму қағидаларымен бірге іске асыру арқылы жүзеге асырылады.


Өз жұмысын орындау кезінде «ПетроҚазақстан» компаниясы келесі міндеттемелерді алады: 

• Тиісті мемлекеттік және аймақтық заңдар мен нормативтік актілерді, «ПетроҚазақстан» компаниясының саясаты мен рәсімдерін сақтау;

• Мұнай өнеркәсібіндегі жұмыстарды орындаудың көпшілік қабылданған тәжірибесіне сәйкес болу;

• Өндірістік объектілердің қызметі салдарынан болатын ластануды болдырмау және оның қоршаған ортаға деген әсерін қадағалау;

• Жұмыскерлеріміздің, мердігерлеріміздің және халықтың денсаулығы мен қауіпсіздігінің әлеуетті тәуекелдерін анықтау, оларды жою және қадағалау; 

• Қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау бойынша көрсеткіштерді үздіксіз жақсарту. 


Осы саясат «ПетроҚазақстан» компаниясының барлық қызметіне қатысты қолданылады. Компаниямен жұмыс істейтін мердігерлік ұйымдардың әрбір қызметкері және қызметкерлер құрамы жоғарыда аталған міндеттемелерге сәйкес жұмыс орындау үшін жауап береді.