ПетроKазахстан : Бизнес-бөлімшелер : Қайта өңдеуші бөлімше : Мұнай өңдеу
Казакша

Іздеу
БАЙЛАНЫС ДЕРЕКТЕРІ


Мұнай өңдеу

1985 жылы тұрғызылған Шымкент мұнай өңдеу зауыты республикадағы ең жаңа зауыт болып табылады. Зауытта Қазақстанның үш мұнай өңдеу зауыты шығаратын мұнай өнімдерінің қазіргі көлемінің шамамен 30%-ы өңделеді. Шымкент МӨЗ – бұл Қазақстанның оңтүстігінде, республика аумағындағы халқы ең тығыз қоныстанған бөлігінде орналасқан мұнай өңдейтін жалғыз зауыт. Қолайлы географиялық орналасуын және жоғары техникалық мүмкіндіктерін ескере отырып, осы кәсіпорынның ішкі және сыртқы нарықтарға жеткізілімдерді жүзеге асыру үшін барлық алғышарттары бар. Шымкент МӨЗ-нің жобалық қуаттылығы жылына 5,25 млн тонна немесе шамамен 40,65 млн баррель мұнайды құрайды. 


Зауыт үшінші тараптардың мұнайын қайта өңдеп, толлинг негізінде жұмыс істейді. Реттелетін нарықтағы баға белгіленімінің ережелеріне сәйкес мемлекеттік реттеуші органмен белгілеген шикі мұнайды қайта өңдеу бағасы ҚҚС, акциз жане басқа салықтарды есептемегенде, тоннасына 11 453,82 теңгені құрайды. Мұнай өнімдерінің сұрыпталымына бензиннің түрлі сұрыптары (Aи-80, Aи-92 және Aи-96), дизельдік жанармай, авиациялық керосин, сұйылтылған газ, вакуумдық газойль және мазут кіреді. Мұнайды қайта өңдеудің заманауи әрі жоғары технологиялық үрдісін пайдалану және жоғары білікті қызметкерлер құрамының болуы арқасында «ПетроҚазақстан» компаниясының өнімдері жоғары сапаға ие. 


Біріктірілген менеджмент жүйесінің аясында «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» ЖШС-інде келесідей менеджмент жүйелері әзірленіп, енгізіледі және өзекті күйде сақталады, сондай-ақ олар үнемі жетілдіріледі:


• Халықаралық ISO 14001:2004 стандартының талаптарына сәйкес келетін Экологиялық менеджмент жүйесі (ЭМЖ). 2008 жылы енгізілген. Кәсіпорын келесідей әрекет саласында Экологиялық менеджмент жүйесіне сәйкестік сертификатына ие: «AFNOR Certification» халықаралық компаниясының №2008/32179.2 «Мұнай мен мұнай өнімдерін қайта өңдеу, тасымалдау және сақтау» сертификаты. Сертификат 03.09.2017 жылға дейін жарамды.


• Халықаралық OHSAS 18001:2007 стандартының талаптарына сәйкес Қауіпсіздік және денсаулықты қорғау жөніндегі менеджмент жүйесі (ҚжДҚМЖ). 2009 жылы енгізілген. Сертификат №2010/36323.1, 11.12.2012 жылдан бастап 10.12.2015 жылға дейін жарамды.


• Ұлттық ҚР СТ ISO 50001:2012 стандартының талаптарына сәйкес Энергетикалық менеджмент жүйесі. 2014 жылы енгізілген. ҚР СТ ISO 50001:2012 стандарты бойынша Энергетикалық менеджмент жүйесіне сәйкестік сертификаты алынды. Сертификат № KZ.71009433.07.03.00398, 02.04.2014 жылы берілген.


• 2015 жылдың шілдесінде халықаралық ISO 9001:2008 стандартының талаптарына сәйкес «ПҚОП» ЖШС-і қызметінің Сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) талаптарына сәйкестігін анықтау мақсатында Сертификаттау аудиті табысты нәтижелермен өткізілді. 


Зауыттағы құрылымдық бөлімшелердің ЭМЖ ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 және Энергетикалық менеджменттің ҚР СТ 50001-2012 стандарттарына қатысты сәйкестігін анықтауға бағытталған ішкі аудиттер жоғары басшылықпен келісілген және бекітілген ішкі аудиттерді жүргізу бағдарламасына сәйкес іске асырылады. 


ҚРЗ 2016 жылғы 9 сәуірдегі № 500-V «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндіруді және олардың айналымын мемлекеттік реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» бірнеше өзгертулер болды, және ол алғашқы ресми жарияланғанынан он күнтізбелік күннен кейін өз күшіне енеді («Казахстанская правда» газетінде 2016 жылғы 21 сәуірдегі № 75 жарияланды).


ҚРЗ 2016 жылғы 09.04.№ 500-V 5 тармаққа сәйкес, мұнай өнімдерін өндіруші келесі талаптарды сақтаған жағдайда мұнай тасмалдаушыға тең қолжетімділікті қамтамасыз етуге міндетті:


1) мұнай берушіде сатып алынатын (қабылданатын) шикі мұнайдың және (немесе) газ конденсатының және (немесе) қайта өңдеу өнімдерінің шығарылған жерін растайтын құжаттың болуы; 


2) мұнай берушіде берілетін шикі мұнайдың және (немесе) газ конденсатының және (немесе) қайта өңдеу өнімдерінің сапасын растайтын құжаттың (сапа паспортының) болуы.


2016 жылға шикі мұнайды қайта өңдеу бойынша қызмет көрсетуге өтінішін және (ҚРЗ 2016 жылғы 09.04.№ 500-V) жаңартылған құжаттар тізімінің нотариалдық бекітілген көшірмесін арнаулы хатпен немесе қолма-қол 050059, Алматы қ., Фурманов көш., 244-А мекенжайына жеткізуі тиіс.