/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

1. Қоғам мен «Қазгермұнай» бірлескен кәсіпорны» ЖШС арасында (кәсіпшілік автожолдарды пайдалану құқығын беруге) №1712004 сервитут шартын жасасу;
2. Қоғам «БИДЖИПИ Геофизикалық қызметтер (Қазақстан)» ЖШС арасында көрсетілетін қызметтерге №1712051 шарт жасасу туралы шешім қабылдады, 2018 жылғы 29 қаңтардағы № 7/3 хаттама.


«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2018 жылғы 29 қаңтардағы № 107/3 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz