/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәміле жасасуы туралы, атап айтқанда: Қоғам мен «ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ арасында сандық ағындарды жалға беруге №1711011 келісімшарт жасасуы туралы шешім қабылдады, 2018 жылғы 14 ақпандағы № 8/1 хаттама.

ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің осы шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2018 жылғы 14 ақпандағы № 108/3 шешімімен мақұлданды.

Источник : https://t.me/kmgpress

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz