/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар ірі мәміле, атап айтқанда, Қоғам мен «PETROSUN» ЖШС арасында шикі мұнайды сатып алу-сату шартын жасасуы туралы шешім қабылдады, 2018 жылғы 27 ақпандағы № 8/2 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің осы шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2018 жылғы 27 ақпандағы № 108/4 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz