/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмілелер, атап айтқанда:


1. Қоғам мен «Қазгермұнай» бірлескен кәсіпорны» ЖШС арасында №1710032 ілеспе мұнай газын жеткізу шартын;
2. Қоғам мен «Қазгермұнай» бірлескен кәсіпорны» ЖШС арасында №1710031 қызмет көрсету шартын;
3. Қоғам «БИДЖИПИ Геофизикалық қызметтер (Қазақстан)» ЖШС арасында жер учаскесін қосалқы жалға беруге №1801128 шарт;
4. Қоғам мен «Көлжан» ЖШС арасында автожолды үлестік пайдалану туралы № 1801053-КS келісім;
5. Қоғам мен «Көлжан» ЖШС арасында автожолды үлестік пайдалану туралы № 1801058-КS келісім жасасуы туралы шешім қабылдады, 2018 жылғы 28 ақпандағы № 8/3 хаттама.


«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2018 жылғы 28 ақпандағы № 108/5 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz