/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмілелер жасасуы туралы, атап айтқанда: 

1. Қоғам мен «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ арасында тауар газын бөлшек саудада сатуға №1802018 шартын жасасу;

2. Қоғам «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Казахстан Инк.)» ЖШС арасында №338 келісімшарттық аумақта электронды каротаж қызметтеріне №1801186 шартын жасасу туралы шешім қабылдады, 2018 жылғы 07 наурыздағы №9/1 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2018 жылғы  07 наурыздағы № 109/1 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz