/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі шешім қабылдады, 2018 жылғы 30 наурыздағы №9/3 хаттама:

1. Цинь Хунвэй мырзаның Қоғамның басқарма төрағасы ретіндегі өкілеттіктері 2018 жылғы 24 сәуірден бастап тоқтатылсын.                                                                                         
2. У Линьган мырза 2018 жылғы 25 сәуірден бастап Қоғамның басқарма төрағасы болып сайлансын және оның өкілеттік мерзімінің басқарманың өкілеттік мерзімімің аяқталуымен бір уақытта 2021 жылы 24 шілдеде аяқталатыны айқындалсын;  Қоғамның басқарма төрағасы У Линьган мырзаның лауазымдық айлықақысы онымен қолданыстағы заңнамаға сәйкес жасалған еңбек шартына сай белгіленсін.                                                                                                        
3. Цинь Хунвэй мырза Кеңес комитетінің құрамынан шығарылсын; Қоғамның басқарма төрағасы У Линьган мырза Кеңес комитетінің мүшесі болып сайлансын және оның өкілеттік мерзімінің Кеңес комитетінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір уақытта аяқталатыны айқындалсын.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz