/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмілелер жасасуы, атап айтқанда: 

Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында жер учаскесін қосалқы мердігерлікке алуға жасасылған №1702072 келісімшарт; Қоғам мен «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ арасында тауарлы газды бөлшек саудамен өткізу туралы жасасылған № 1702093 / 47 шарт; Қоғам мен «БИДЖИПИ Геофизикалық қызметтер (Қазақстан) ЖШС» арасында қызметтер көрсетуге жасасылған 1701094 шарт; Қоғам мен «Сибу Қызылорда» Инженерлік Бұрғылау Компаниясы» ЖШС арасында жасасылған бұрғылауға «кілтпен тапсыру» №1702056 Басты Шарты туралы шешім қабылдады, 2017 жылғы  18 сәуірдегі № 20/2 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің осы шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2017 жылғы 18 сәуірдегі № 100/3 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz