/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмілелер жасасуы, атап айтқанда:

1. Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында “толық аяқтап” бұрғылауға № 1801027 бас шартын;
2. Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №3939 келісімшарттық аумақта газды каротаж қызметтеріне № 1801018 шартын;
3. Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №1928 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне № 1801084 шартын;
4. Қоғам мен “КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.” ЖШС арасында жер учаскесін қосалқы жалға алуға №1801132 келісімшартын;
5. Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №1928 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне № 1801085 шартын жасасуы туралы шешім қабылдады, 2018 жылғы 30 наурыздағы №9/2 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2018 жылғы 30 наурыздағы № 109/2 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz