/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмілелер жасасуы, атап айтқанда:

1. Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №73 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне № 1801091 шартын;
2. Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №3639 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне № 1801090 шартын;
3. Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №4508 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне № 1801089 шартын;
4. Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №3889 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне № 1801088 шартын;
5. Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында № 214 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне № 1801087 шартын;
6. Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында № 278 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне № 1801086 шартын жасасуы туралы шешім қабылдады, 2018 жылғы  04 сәуірдегі №10/1 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2018 жылғы  04 сәуірдегі № 110/2 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz