/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмілелер жасасуы, атап айтқанда:


1. Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №338 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне № 1801092 шартын;
2. Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №337 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне № 1801093 шартын;
3. Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №1928 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне № 1801094 шартын;
4. Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №3939 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне № 1801095 шартын;
5. Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында № 49 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне № 1801096 шартын;
6. Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында № 3939 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне № 1801097 шартын жасасуы туралы шешім қабылдады, 2018 жылғы 05 сәуірдегі №10/2 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2018 жылғы 05 сәуірдегі № 110/3 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz