/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі жасалуында қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді Қоғамның жасасуы туралы, атап айтқанда:

 
1. Қоғам мен «Қазгермұнай» бірлескен кәсіпорны» ЖШС арасында қызметтер көрсетуге №1802028 Шартын жасасу;


2. Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында қызметтер көрсетуге №1801101 Шартын жасасу туралы шешім қабылдады, 2018 жылғы 24 сәуірдегі № 10/5 хаттама.


«ПҚҚР» АҚ директорлар Кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2018 жылғы 24 сәуірдегі № 110/9 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz