/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасуы туралы, атап айтқанда:


1. Қоғам мен «БИДЖИПИ Геофизикалық қызметтер (Қазақстан)» ЖШС-нің арасында көрсетілетін қызметтерге №  1802099  Шартты жасасу;


2. Қоғам «БИДЖИПИ Геофизикалық қызметтер (Қазақстан)» ЖШС-нің арасында көрсетілетін қызметтерге №  1803004 Шартты жасасу туралы шешім қабылдады, 2018 жылғы 17 сәуірдегі № 10/4 хаттама.


«ПҚҚР» АҚ директорлар Кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2018 жылғы 17 сәуірдегі № 110/6 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz