/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмілелер жасасуы, атап айтқанда:

Қоғам мен «БИДЖИПИ Геофизикалық қызметтер (Қазақстан)» ЖШС арасында жер учаскесін қосалқы жалға алуға №1702078 келісімшарт жасасу; Қоғам мен «СНПС-Ай Дан Мұнай» АҚ арасында ілеспе мұнай газын жеткізуге №1702017 шарт жасасу; Қоғам мен «СНПС-Ай Дан Мұнай» арасында қызметтер көрсетуге №1702018 шарт жасасу туралы шешім қабылдады, 2017 жылғы 05 мамырдағы № 21/1 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің осы шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2017 жылғы 05 мамырдағы №101/1 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz