/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

1. Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №214 келісімшарттық аумақта ұңғымаларды жөндеп цементтеу жұмыстарына № 1806072 шартын; 

2. Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №4539 келісімшарттық аумақта ұңғымаларды жөндеп цементтеу жұмыстарына № 1806073 шартын; 

3. Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №3939 келісімшарттық аумақта ұңғымаларды жөндеп цементтеу жұмыстарына № 1806074 шартын;

4. Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №3889 келісімшарттық аумақта ұңғымаларды жөндеп цементтеу жұмыстарына № 1806075 шартын;

5. Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №3639 келісімшарттық аумақта ұңғымаларды жөндеп цементтеу жұмыстарына № 1806076 шартын жасасуы туралы шешім қабылдады, 2018 жылғы 25 шілдедегі № 11/6 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2018 жылғы 25 шілдедегі № 112/4 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz