/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

1) Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №278 келісімшарттық аумақта ұңғымаларды жөндеп цементтеу жұмыстарына № 1806077 шартын; 

2) Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №337 келісімшарттық аумақта ұңғымаларды жөндеп цементтеу жұмыстарына № 1806078 шартын; 

3) Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №338 келісімшарттық аумақта ұңғымаларды жөндеп цементтеу жұмыстарына № 1806079 шартын;

4) Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №73 келісімшарттық аумақта ұңғымаларды жөндеп цементтеу жұмыстарына № 1806080 шартын;

5) Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №49 келісімшарттық аумақта ұңғымаларды жөндеп цементтеу жұмыстарына № 1806081 шартын жасасуы туралы шешім қабылдады, 2018 жылғы 25 шілдедегі № 11/7 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2018 жылғы 25 шілдедегі № 112/5 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz