/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

1) Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №337 келісімшарттық аумақта электронды каротаж қызметтерін көрсетуге жасалған № 1606041 шартқа №1 қосымша келісім;

2)  Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №214 келісімшарттық аумақта газды каротаж қызметтерін көрсетуге № 1805002 шарт;

3)  Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №4539 келісімшарттық аумақта газды каротаж қызметтерін көрсетуге № 1805001 шарт;

4)  Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №4539 келісімшарттық аумақта электронды каротаж қызметтерін көрсетуге № 1804087 шарт жасасуы туралы

шешім қабылдады, 2018 жылғы 25 шілдедегі № 11/5 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар Кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2018 жылғы 25  шілдедегі № 112/3 шешімімен мақұлданды

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz