/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмілелер, атап айтқанда:1) Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №278 келісімшарттық аумақта қызметтер көрсетуге № 1807018 шарт;
2)   Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №278 келісімшарттық аумақта электронды каротаж қызметтерін көрсетуге № 1806132 шарт жасасуы туралы
шешім қабылдады, 2018 жылғы 12 қыркүйектегі № 13/1 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар Кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2018 жылғы 12 қыркүйектегі № 114/1 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz