/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:


«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның «ТұзкөлМұнайГаз Оперейтинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрылтайшыларының бірі ретінде қатысу үлесін Серіктестіктің жарғылық капиталының 50 пайызы мөлшерінде белгілей отырып әрекет етуі; У Линьган мырзаға Серіктестіктің құрылтайшылық құжаттарына Қоғамның атынан қол қоюға, сондай-ақ Серіктестікті құруға қатысты өзге де әрекеттер жасауға өкілеттіктер беру туралы шешім қабылдады, 2018 жылғы 24 қазандағы № 14/4 хаттама.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz