/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі шешім қабылдады, 2018 жылғы 05 қарашадағы № 15/1 хаттама:

1. Москвин Анатолий Михайлович зейнетке шығуына байланысты Қоғамның Корпоративтік хатшысы лауазымынан босатылсын.
2. Распопина  Ирина Викторовна – Қоғамның Корпоративтік хатшысы болып шектеусіз мерзімге тағайындалсын және оның лауазымдық айлықақысының мөлшері құрылымға сәйкес белгіленсін.
3. Лигай Владимир Юрьевич – Қоғамның Корпоративтік хатшысының орынбасары болып шектеусіз мерзімге тағайындалсын және оның лауазымдық айлықақысының мөлшері құрылымға сәйкес белгіленсін.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz