/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:


«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмілелер, атап айтқанда:

 
1) Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №1928 келісімшарттық аумақта электронды каротаж қызметтерін көрсетуге жасасылған № 1606042 Шартқа  №1 қосымша келісім;

     
2) Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №1928 келісімшарттық аумақта газды каротаж қызметтерін көрсетуге жасасылған № 1607038 Шартқа  №1 қосымша келісім жасасу туралы шешім қабылдады, 2018 жылғы 19 қарашадағы №15/3 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2018 жылғы 19  қарашадағы № 116/1 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz