/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар ірі мәміле, атап айтқанда, Қоғам мен «PETROCHINA INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD.» компаниясы арасында шикі мұнайды сатып алу-сату шартын жасасуы туралы шешім қабылдады, 2018 жылғы 27 қарашадағы № 15/4 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің осы шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2018 жылғы 27 қарашадағы № 116/3 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz