/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:


«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмілелер, атап айтқанда:


1) Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №4508 келісімшарттық аумақта электронды каротаж қызметтерін көрсетуге № 1811105 шарт;
2)   Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №3939 келісімшарттық аумақта электронды каротаж қызметтерін көрсетуге № 1811106 шарт;
3) Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №278 келісімшарттық аумақта электронды каротаж қызметтерін көрсетуге № 1811107 шарт жасасуы туралы шешім қабылдады, 2019 жылғы 22 қаңтардағы № 16/1 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ Директорлар кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2019 жылғы 22 қаңтардағы № 117/1 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz