/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәміле, атап айтқанда: Қоғам мен «ТОРҒАЙ-ПЕТРОЛЕУМ» АҚ арасында сандық ағындарды жалға беруге №1811060 келісімшарт жасасуы туралы шешім қабылдады, 2019 жылғы 23 қаңтардағы № 16/2 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің осы шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2019 жылғы 23 қаңтардағы № 117/2 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz