/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:


«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмілелер, атап айтқанда:

 
1) Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №4539 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне жасалған №1803027 шартқа №1 қосымша келісім;
2) Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №1928 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне жасалған №1801084 шартқа №2 қосымша келісім;
3) Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №1928 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне жасалған №1801085 шартқа №2 қосымша келісім;
4) Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №278 келісімшарттық аумақта электронды каротаж қызметтеріне жасалған №1806132 шартқа №1 қосымша келісім;
5) Қоғам мен « CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №1928 келісімшарттық аумақта электронды каротаж қызметтеріне жасалған №1901002 шарт;
6) Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №73 келісімшарттық аумақта электронды каротаж қызметтеріне жасалған №1901001 шарт;
7) Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №1928 келісімшарттық аумақта көрсетілетін қызметтерге жасалған №1812017 шарт жасасуы туралы шешім қабылдады, 2019 жылғы 07 ақпандағы № 17/1 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2019 жылғы 07 ақпандағы № 118/1 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz