/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:


«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмілелер, атап айтқанда:

 
1) Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №338 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне жасалған №1801092 шартқа №2 қосымша келісім;
2) Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №337 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне жасалған №1801093 шартқа №2 қосымша келісім;
3) Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №1928 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне жасалған №1801094 шартқа №2 қосымша келісім;
4) Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №3939 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне жасалған №1801095 шартқа №2 қосымша келісім;
5) Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №49 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне жасалған №1801096 шартқа №2 қосымша келісім;
6) Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №3939 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне жасалған №1801097 шартқа №2 қосымша келісім жасасуы туралы шешім қабылдады, 2019 жылғы 08 ақпандағы № 17/4 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2019 жылғы 08 ақпандағы № 118/4 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz