/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:


«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмілелер, атап айтқанда:

 
1) Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №73 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне жасалған №1801091 шартқа №2 қосымша келісім;
2) Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №3639 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне жасалған №1801090 шартқа №2 қосымша келісім;
3) Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №4508 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне жасалған №1801089 шартқа №2 қосымша келісім;
4) Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №3889 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне жасалған №1801088 шартқа №2 қосымша келісім;
5) Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №214 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне жасалған №1801087 шартқа №2 қосымша келісім;
6) Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №278 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне жасалған №1801086 шартқа №3 қосымша келісім жасасуы туралы шешім қабылдады, 2019 жылғы 08 ақпандағы № 17/3 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2019 жылғы 08 ақпандағы № 118/3 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz