/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:


«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмілелер, атап айтқанда:

 
1) Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №4508-КСШ-ЭМ келісімшарттық аумақта көрсетілетін қызметтерге №1812014 шарт;
2)   Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №278 келісімшарттық аумақта көрсетілетін қызметтерге №1812015 шарт;
3) Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №73 келісімшарттық аумақта көрсетілетін қызметтерге №1812016 шарт жасасуы туралы шешім қабылдады, 2019 жылғы 08 ақпандағы № 17/2 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ Директорлар кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2019 жылғы 08 ақпандағы № 118/2 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz