/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі шешім қабылдады, 2019 ж. 11 ақпандағы № 17/5 хаттама, атап айтқанда:


1. Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы болып Фан Цзячжун мырза сайлансын.


«ПҚҚР» АҚ-ның дара акционері, барлық дауыс беретін акцияларының иесі қабылдаған «ПҚҚР» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының құзырына қатысты мәселелер бойынша шешім туралы ақпарат:

2019 ж. 11 ақпандағы № 118/5 шешім


1. Қоғамның дара акционерінің, барлық дауыс беретін акциялары иесінің 2017 жылғы 30 мамырдағы №101/5 шешімімен тағайындалған Чжао Ин ханымның Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы ретіндегі өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын;


2. Акционер – «ПҚИ» компаниясының өкілі Фан Цзячжун мырза Кеңестің мүшесі болып сайлансын, бұл ретте оның Кеңес мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі Кеңестің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір уақытта аяқталатыны айқындалсын.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz