/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:


«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмілелер, атап айтқанда:

 
1) Қоғам мен «СНПС-Ай Дан Мұнай» АҚ арасында қызметтер көрсетуге №1812095 шартын;
2) Қоғам мен «СНПС-Ай Дан Мұнай » АҚ арасында қызметтер көрсетуге №1812089 шартын;
3) Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №1928 келісімшарттық аумақтағы ұңғымаларды жөндеп цементтеу қызметтерін көрсетуге №1901060 шартын;
4) Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында жер учаскесін қосалқы жалға алуға №1901040 келісімшартын;
5) Қоғам мен «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ арасында тауар газын бөлшек саудада сатуға №1901113 шартын;
6) Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №338 келісімшарттық аумақта газды каротаж қызметтеріне жасалған №1801101 шартына №1 қосымша келісім жасасу туралы шешім қабылдады, 2019 жылғы 01 наурыздағы № 18/1 хаттама.


«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2019 жылғы 01 наурыздағы № 119/1 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz