/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмілелер жасасуы, атап айтқанда: 

Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №49 келісімшарттық аумақта газды каротаж қызметтерін көрсетуге № 1703096 шарт жасасу; Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №49 келісімшарттық аумақта электронды каротаж қызметтерін көрсетуге № 1703003 шарт жасасу туралы шешім қабылдады, 2017 жылғы  29   мамырдағы № 21/3 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің осы шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2017 жылғы 29 мамырдағы №  21/3 шешімімен мақұлданды.

Источник : https://t.me/kmgpress

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz