/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмілелер, атап айтқанда: 

1) Қоғам мен «Қазгермұнай» бірлескен кәсіпорны» ЖШС арасында кәсіпшілік автожолдарды пайдалануқұқығын беруге №1902001 сервитут шартын; 

2) Қоғам мен «Қазгермұнай» бірлескен кәсіпорны» ЖШС арасында көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы №1901107 шартын; 

3) Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №3939 келісімшарттық аумақта бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу қызметтеріне жасалған №1801095 шартқа №4 қосымша келісім жасасуы туралы шешім қабылдады, 2019 жылғы 13 наурыздағы № 18/2 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2019 жылғы 13 наурыздағы № 119/2 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz