/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат.

«ПҚҚР» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 ж. 01 маусымдағы №11/2 хаттамасымен бекітілген «ПҚҚР» АҚ Директорлар кеңесінің шешімдері туралы ақпаратты жария ету қағидаларына сәйкес Қоғам акционерлерінің назарына жеткізіледі.

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмілелер, атап айтқанда: 

  1. Қоғам мен «БИДЖИПИ Геофизикалық қызметтер (Қазақстан)» ЖШС арасында жер учаскесін қосалқы жалға алуға №1901039 келісімшартм; 
  2. Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк)» ЖШС арасында №214 келісімшарттық аумақта электронды каротаж қызметтеріне жасалған №1701096 шартқа №1 қосымша келісім; 
  3. Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк)» ЖШС арасында №214 келісімшарттық аумақта электронды каротаж қызметтеріне №1904032 шарт;
  4. Қоғам мен «СНПС-Ай Дан Мұнай» АҚ арасында көрсетілетін қызметтерге №1812088 шарт;
  5. Қоғам мен «СНПС-Ай Дан Мұнай» АҚ арасында көрсетілетін қызметтерге №1812094 шарт; 
  6. Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында «толық аяқтап» бұрғылау жұмыстарына №1904022 бас шарт жасасуы туралы шешім қабылдады, 2019 жылғы 04 мамырдағы № 20/1 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2019 жылғы 04 мамырдағы № 121/1 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz