/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат.

«ПҚҚР» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 ж. 01 маусымдағы №11/2 хаттамасымен бекітілген «ПҚҚР» АҚ Директорлар кеңесінің шешімдері туралы ақпаратты жария ету қағидаларына сәйкес Қоғам акционерлерінің назарына жеткізіледі.

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі шешім қабылдады, 2019 жылғы 31 мамырдағы № 1/2 хаттама:

  1. Қоғамның оның міндеттемелерінің Қоғамның жеке капиталы мөлшерінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын шамаға артуына әкеп соғуы мүмкін ірі мәміле, атап айтқанда Қоғамның, қарыз алушы ретінде, Bank of China Grand Cayman Branch (Қытай Банкінің Кайман аралдарындағы филиалы), кредитор ретінде, және «Қазақстандағы Қытай Банкі» ЕБ АҚ, банк-агент ретінде, арасында жасалған 2016 жылғы 30 мамырдағы №162007 кредит жүйесінің шартына қарызды өтеу мерзімін ұзарту және сыйақы мөлшерлемесін өзгерту туралы №2 қосымша келісім жасасуы туралы.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz