/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат.

«ПҚҚР» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 ж. 01 маусымдағы №11/2 хаттамасымен бекітілген «ПҚҚР» АҚ Директорлар кеңесінің шешімдері туралы ақпаратты жария ету қағидаларына сәйкес Қоғам акционерлерінің назарына жеткізіледі.

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмілелер, атап айтқанда: 

  1. Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернешнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №3939 келісімшарттық аумақта газды каротаж қызметтеріне жасалған №1801018 шартқа №2 қосымша келісім; 
  2. Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернешнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №3939 келісімшарттық аумақта электронды каротаж қызметтеріне жасалған №1811106 шартқа №2 қосымша келісім; 
  3. Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернешнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында көрсетілетін қызметтерге №1905076 шарт;
  4. Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернешнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында көрсетілетін қызметтерге №1905077 шарт жасасу туралы шешім қабылдады, 2019 жылғы 19 шілдедегі №3/1 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2019 жылғы 19 шілдедегі № 122/1 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz