/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі шешім қабылдады, 2017 ж. 31 мамырдағы № 1/1 хаттама, атап айтқанда:

1. Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы болып Чжао Ин ханым сайлансын.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz