/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмілелер жасасуы, атап айтқанда: 

Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №3939-КСШ келісімшарттық аумақта электронды каротаж қызметтерін көрсетуге жасалған №1606043 шартқа №1 қосымша келісім жасасу; Қоғам мен «Сибу-Қызылорда» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС арасында №3939-КСШ келісімшарттық аумақта ұңғымаларды “толық аяқтап” бұрғылау қызметтерін көрсетуге жасалған №1701132 басты шартқа толықтырма жасасу туралы шешім қабылдады, 2017 жылғы 26 қыркүйектегі № 4/1 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің осы шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2017 жылғы 26 қыркүйектегі № 104/2 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz