/**/

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмілелер жасасуы, атап айтқанда: 

Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №214 келісімшарттық аумақта газды каротаж қызметтерін көрсетуге №1612116 шарт жасасу; Қоғам мен «CNLC International Kazakhstan Inc. (КНЛК Интернэшнл Қазақстан Инк.)» ЖШС арасында №214 келісімшарттық аумақта электронды каротаж қызметтерін көрсетуге №1701096 шарт жасасу туралы шешім қабылдады, 2017 жылғы 17 сәуірдегі № 20/1 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің осы шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2017 жылғы 17 сәуірдегі №  100/2 шешімімен мақұлданды.

Источник : https://t.me/kmgpress

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz