/**/

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ-ның корпоративтік оқиғалары туралы ақпарат.

«ПҚҚР» АҚ-ның дара акционері, барлық дауыс беретін акцияларының иесі қабылдаған «ПҚҚР» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының құзырына қатысты мәселелер бойынша шешім туралы ақпарат:

2022 жылғы 07.06 №153/1шешім

1. «ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС, мемлекеттік лицензиясы № 0000005, 1999 жылғы 21  қазанда Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі берген, Қоғамның 2022 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде тағайындалсын.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz