/**/

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ-ның корпоративтік оқиғалары туралы ақпарат.

«ПҚҚР» АҚ Директорлар кеңесінің 22.10.2019 ж. №5/3 хаттамасымен бекітілген «ПҚҚР» АҚ Директорлар кеңесінің шешімдері туралы ақпаратты жария ету қағидаларына сәйкес Қоғам акционерлерінің назарына жеткізіледі.

«ПҚҚР» АҚ-ның дара акционері, барлық дауыс беретін акцияларының иесі қабылдаған «ПҚҚР» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының құзырына қатысты мәселелер бойынша шешім туралы ақпарат:

2020 жылғы 22 шілдедегі №132/2 шешім

  1. «КПМГ Аудит» ЖШС, мемлекеттік лицензиясы № 0000021, 2006 жылғы 6 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі берген, Қоғамның 2020 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде тағайындалсын.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz