/**/

«ПҚҚР» ААҚ Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпараттандыру, 2019 жылғы 24 қыркүйектегі № 4/2 хаттама

«ПҚҚР» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 ж. 01 маусымдағы №11/2 хаттамасымен бекітілген «ПҚҚР» АҚ Директорлар кеңесінің шешімдері туралы ақпаратты жария ету қағидаларына сәйкес Қоғам акционерлерінің назарына жеткізіледі.

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмілелер, атап айтқанда: 

  • Қоғам мен «CырдарьяНефтеСервис» ЖШС арасында Powerlift өндірген электрлі ортадан тепкіш сорғы қондырғыларын жөндеу қызметтеріне №1905049 шарт («№1 мәміле»); 
  • Қоғам мен «CырдарьяНефтеСервис» ЖШС арасында Powerlift өндірген электрлі ортадан тепкіш сорғы қондырғыларына сервис қызметтеріне №1906006 шарт («№2 мәміле»); 
  • Қоғам мен «CырдарьяНефтеСервис» ЖШС арасында Оңтүстік-Шығыс Қызылқия кенішіндегі жалпы қуаты 2500 кВт-тық газды электр стансасына техникалық қызмет көрсету және оны толық көлемде пайдалану қызметтеріне №1906037 шарт («№3 мәміле»);
  • «ТұзкөлМұнайГаз Оперейтинг» ЖШС мен Қоғам арасында №1057 келісімшарттық аумақта мұнай-газ барлау және өндіру операцияларын орындау қызметтеріне №19-036/2/1908041 шарт («№4 мәміле») жасасу туралы шешім қабылдады, 2019 жылғы 24 қыркүйектегі № 4/2 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2019 жылғы 24 қыркүйектегі № 123/2 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz