/**/

«ПҚҚР» ААҚ Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпараттандыру, 2019 жылғы 18 қазандi № 5/1 хаттама

«ПҚҚР» АҚ Директорлар кеңесінің 2016 ж. 01 маусымдағы №11/2 хаттамасымен бекітілген «ПҚҚР» АҚ Директорлар кеңесінің шешімдері туралы ақпаратты жария ету қағидаларына сәйкес Қоғам акционерлерінің назарына жеткізіледі.

Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторлардың назарына ақпарат жеткізілетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесі Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәмілелер, атап айтқанда: 

  1. Қоғам мен «CырдарьяНефтеСервис» ЖШС арасында материалдар жеткізуге №24884 келісімшарт; 
  2. Қоғам мен «CырдарьяНефтеСервис» ЖШС арасында материалдар жеткізуге №24875 келісімшарт; 
  3. Қоғам мен «CырдарьяНефтеСервис» ЖШС арасында №4671 келісімшарттық аумақта мұнай-газ барлау және өндіру жөніндегі операцияларды орындау қызметтеріне №1908040 шарт жасасу туралы шешім қабылдады, 2019 жылғы 18 қазандағы № 5/1 хаттама.

«ПҚҚР» АҚ директорлар кеңесінің аталған шешімі Қоғамның дара акционерінің, дауыс беретін акциялары иесінің 2019 жылғы 18 қазандағы № 124/1 шешімімен мақұлданды.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz