/**/

«ПҚҚР» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының құзырына жатқызылған мәселелер бойынша «ПҚҚР» АҚ-ның дара акционері, барлық дауыс беретін акцияларының иесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат:

2018 жылғы 25 сәуірдегі № 110/11 шешім.

  
1. Цинь Хунвэй мырзаның, Қоғамның дара акционерінің, барлық дауыс беретін акциялары иесінің 2017 жылғы 30 мамырдағы №101/5 шешімімен тағайындалған Қоғамның Директорлар Кеңесінің (бұдан әрі – “Кеңес”) мүшесі ретіндегі өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылсын.


2. Кеңес мүшесі болып У Линьган мырза – Қоғамның Басқарма Төрағасы сайлансын, бұл ретте оның Кеңес мүшесі ретіндегі өкілеттіктерінің мерзімі тұтас алғанда Кеңестің өкілеттіктер мерзімінің аяқталуымен бір уақытта аяқталатындығы айқындалсын.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz