/**/

«ПҚҚР» АҚ-ның дара акционері, барлық дауыс беретін акцияларының иесі қабылдаған «ПҚҚР» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының құзырына қатысты мәселелер бойынша шешім туралы ақпарат:

2017  ж. 29 желтоқсанда № 106/3 шешім.

1. Қоғамның уәкілетті өкілінің “ПетроҚазақстан” сауда үйі” ЖШС қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының (бұдан әрі “Жиналыс”) құзыретіне жататын мәселелер бойынша  шешімдер қабылдауына тиіс екендігіне негіз болатын шешімдер бекітілсін:
1.1. Серіктестік қатысушылары құрамының өзгеруіне байланысты Серіктестік Жарғысына енгізілетін өзгерістер осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.
1.2. Серіктестік президенті Касимов Булат Даулетханович мырзаға Серіктестіктің Жарғысына енгізілетін өзгерістерге қол қоюға уәкілеттік берілсін.
1.3. Серіктестік президенті Касимов Булат Даулетханович мырзаға немесе ол уәкілеттік берген тұлғаға Серіктестіктің Жарғысына енгізілген өзгерістер туралы Серіктестікті мемлекеттік тіркеуге алған органға хабарлауға және көрсетілген тапсырманы орындауға қажетті барлық құжаттарды ұсынуға уәкілеттік берілсін.
2. Цинь Хунвэй мырзаға осы қабылданған шешімге сәйкес Жиналыстың шешіміне қол қоюға уәкілеттік берілсін.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz