/**/

«ПҚҚР» АҚ-ның дара акционері, барлық дауыс беретін акцияларының иесі қабылдаған «ПҚҚР» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының құзырына қатысты мәселелер бойынша шешім туралы ақпарат:

2018 жылғы 15 қаңтардағы  № 107/2 шешім. 

1. Қоғамның уәкілетті өкілінің “ПетроҚазақстан Транспортейшн Сервисез” жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Қоғамның атынан шешім қабылдауға тиіс болуына негіз болатын шешімдер бекітілсін:

1.1. «Алматы қаласындағы Фурманов көшесінің атауын өзгерту туралы» Алматы қаласы әкімдігінің 2017 жылғы 30 қарашадағы №4/493 бірлескен қаулысы және Алматы қаласы мәслихатының 2017 жылғы 30 қарашадағы VI шақырылымдағы XXIV сессиясының №175 шешімі негізінде Серіктестіктің жарғысына тиісті өзгеріс енгізіліп, Серіктестіктің жаңа мекенжайы көрсетілсін: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 244 а.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz