/**/

«ПҚҚР» АҚ-ның дара акционері, барлық дауыс беретін акцияларының иесі қабылдаған «ПҚҚР» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының құзырына қатысты мәселелер бойынша шешім туралы ақпарат

«ПҚҚР» АҚ-ның дара акционері, барлық дауыс беретін акцияларының иесі қабылдаған «ПҚҚР» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының құзырына қатысты мәселелер бойынша шешім туралы ақпарат:

2018 ж. 24 қазандағы № 115/4 шешім.


1. Қоғамның директорлар Кеңесінің шешімі назарға алынсын, 2018 жылғы 24 қазандағы №  14/3 хаттама.                                                                                                                                             

2. Қоғамның 2017 жылғы таза табысын осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес бөлу тәртібі бекітілсін.

3. Қоғамның бір жай акциясына дивидендтің түпкілікті мөлшері бұрынырақта төленген дивидендтермен шектеле отырып, 2017 жылға 250 (екі жүз елу) теңге мөлшерінде бекітілсін.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz