/**/

«ПҚҚР» АҚ-ның дара акционері, барлық дауыс беретін акцияларының иесі қабылдаған «ПҚҚР» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының құзырына қатысты мәселелер бойынша шешім туралы ақпарат

«ПҚҚР» АҚ-ның дара акционері, барлық дауыс беретін акцияларының иесі қабылдаған «ПҚҚР» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының құзырына қатысты мәселелер бойынша шешім туралы ақпарат:

2019 ж. 14 ақпандағы № 118/6 шешім


1. Қоғамның дара акционерінің, барлық дауыс беретін акциялары иесінің 2018 жылғы 25 сәуірдегі №110/11 шешімімен тағайындалған Қоғамның басқарма төрағасы У Линьган мырзаның Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын;


2. Акционер – «ПҚИ» компаниясының өкілі Чжао Сяомин мырза Кеңестің мүшесі болып сайлансын, бұл ретте оның Кеңес мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі Кеңестің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір уақытта аяқталатыны айқындалсын.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz