/**/

«ПҚҚР» АҚ-ның дара акционері, барлық дауыс беретін акцияларының иесі қабылдаған «ПҚҚР» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының құзырына қатысты мәселелер бойынша шешім туралы ақпарат.

«ПҚҚР» АҚ-ның дара акционері, барлық дауыс беретін акцияларының иесі қабылдаған «ПҚҚР» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының құзырына қатысты мәселелер бойынша шешім туралы ақпарат:

2019 ж. 01 сәуірдегі № 120/1 шешім

1. «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңына «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру және сақтандыру қызметі, бағалы қағаздар нарығы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 02 маусымдағы №166-VI ҚРЗ Заңымен енгізілген түзетулерге байланысты Қоғамның Жарғысына енгізілген өзгерістер осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес редакцияда бекітілсін.

2. Қоғамның басқарма төрағасының заң мәселелері жөніндегі орынбасары Кадеев Даурен Исакович мырзаға Қоғамның Жарғысына енгізілген өзгерістерге қол қоюға және Қоғамның Жарғысындағы өзгерістер туралы Қоғамды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын органға хабарлауға уәкілеттік берілсін.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz