/**/

«ПҚҚР» АҚ-ның дара акционері, барлық дауыс беретін акцияларының иесі қабылдаған «ПҚҚР» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының құзырына қатысты мәселелер бойынша шешім туралы ақпарат:

2023 ж. 24 мамырдағы № 163-3 шешім

Қоғамның жалғыз акционерінің, барлық дауыс беретін акциялары иесінің 2023 жылғы 24 мамырдағы №163/3 шешіміне сәйкес: 2023 жылғы 31 мамырдан бастап 2 (екі) жылға өкілеттік мерзімімен 3 адамнан тұратын Қоғамның Директорлар Кеңесі мына құрамда сайлансын:

  1. Вэй Юйсян мырза – «ПҚИ» компаниясының Директорлар Кеңесінің Төрағасы (акционердің – «ПҚИ» компаниясының өкілі);
  2. Чжао Сяомин мырза – Қоғамның Басқарма Төрағасы (акционердің – «ПҚИ» компаниясының өкілі);
  3. Тон Сяогуан мырза – тәуелсіз Директор.

Вы переходите на pkop.petrokazakhstan.kz